Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì kỳ họp. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu.

Nội dung của Kỳ họp thứ chín tập trung thảo luận, góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo tổng kết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 50 năm đất nước thống nhất (1975-2025), góp phần hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", góp phần cung cấp những căn cứ lý luận và thực tiễn phục vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chủ trì kỳ họp.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã tập trung thảo luận sâu, nhấn mạnh, bổ sung một số nội dung về các vấn đề trọng tâm: Đánh giá bối cảnh thế giới và trong nước qua 50 năm đất nước thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội cùng những tác động đến sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; về một số vấn đề lý luận và thực tiễn chủ yếu qua 50 năm đất nước thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội; về thời cơ, thách thức và những vấn đề đặt ra cần tiếp tục làm rõ về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian tới, góp phần hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về 5 bài học kinh nghiệm khái quát từ thực tiễn 50 năm đất nước thống nhất: (1) Kiên định các mục tiêu đã chọn; (2) Lấy dân làm gốc, dân là trung tâm; (3) Đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện, có bước đi và hình thức thích hợp trong xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; (4) Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế; (5) Sự lãnh đạo, cầm quyền đúng đắn của Đảng.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại kỳ họp. 

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, Kỳ họp thứ chín Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành chương trình đề ra. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, đánh giá cao ý thức trách nhiệm, tâm huyết của các đồng chí thành viên Hội đồng, thể hiện qua các ý kiến xác đáng, trí tuệ, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thiện Báo cáo tổng kết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 50 năm đất nước thống nhất (1975-2025), góp phần hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị, trong thời gian tới, Hội đồng Lý luận Trung ương nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện, nâng cao chất lượng Báo cáo, sớm trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần có hiệu quả, kịp thời chuẩn bị cho việc xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam bày tỏ sự nhất trí cao đối với dự thảo báo cáo. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung cụ thể trong dự thảo báo cáo như: Về tình hình và bối cảnh; về văn hóa; về gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; về chính sách xã hội; về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; về đối ngoại và hội nhập quốc tế; thống nhất cách viết phiên âm tiếng nước ngoài và việc trình bày tài liệu tham khảo, nguồn trích dẫn; bổ sung danh mục chữ viết tắt…

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.