Đại biểu Học viện Hậu cần có Trung tướng Phạm Đức Dũng, Giám đốc Học viện Hậu cần; Trung tướng Dương Đức Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Hậu cần. Quân khu 1 có Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu.

Phát biểu đề dẫn hội nghị, Trung tướng Phạm Đức Dũng nhấn mạnh: Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo là nhiệm vụ quan trọng để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc thực hiện phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, ngay sau khi có Kế hoạch của Bộ Tổng Tham mưu, Học viện đã chủ động chỉ đạo Cơ quan Phòng Đào tạo xây dựng Kế hoạch ký kết với một số đơn vị. Đặc biệt, năm 2022, Học viện đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các hoạt động phối hợp. Trong đó, tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp tổ chức đào tạo và chủ động phối hợp với các đơn vị trong công tác giáo dục, đào tạo.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Phạm Đức Dũng phát biểu tại hội nghị.

 

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại hội nghị. 

 

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Học viện Hậu cần và Quân khu 1 thực hiện nghi thức ký kết chương trình phối hợp. 

 

Theo đó, tại hội nghị ký kết, Học viện Hậu cần và Quân khu 1 xác định các nội dung phối hợp gồm: Công tác giáo dục, đào tạo; công tác nghiên cứu khoa học; công tác bảo đảm hậu cần, tài chính. Đặc biệt trong giáo dục, đào tạo chú trọng phối hợp đào tạo, tập huấn mời giảng, bồi dưỡng truyền thụ kinh nghiệm thực tế cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện Hậu cần; tạo điều kiện tham quan thực tế đơn vị cho cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện và tập huấn cho cán bộ, nhân viên hậu cần, tài chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 1; phối hợp thiết kế, xây dựng thao trường huấn luyện; phối hợp nghiên cứu, xây dựng và tham quan các mô hình điểm về hậu cần, tài chính. Bên cạnh đó, 2 đơn vị cũng thường xuyên trao đổi, chuyển giao công nghệ, kết quả nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào phát triển lý luận và thực tiễn bảo đảm hậu cần của đơn vị.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

 

Để công tác phối hợp giữa Học viện Hậu cần và Quân khu 1 thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thời gian tới hai bên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chương trình. Tùy vào tình hình thực tiễn hằng năm, hai đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện từng nội dung cụ thể của chương trình phối hợp. Các cơ quan chức năng phát huy vai trò tham mưu, chủ động trong xây dựng nội dung, xác định biện pháp phối hợp từng mặt công tác giữa các cơ quan Học viện Hậu cần và các cơ thuộc Quân khu trong thực hiện chương trình phối hợp. Hai bên thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện kế hoạch; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết kết quả triển khai phối hợp; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ cho những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN