Thiếu tướng Lê Thành Long, Phó chính ủy Học viện Hậu cần chủ trì tuyên dương và phát biểu chỉ đạo. Đại biểu cấp trên có Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng. Tham gia còn có đại biểu các cán bộ, đoàn viên công đoàn Học viện Hậu cần.

Báo cáo trung tâm và các tham luận tại hội nghị khẳng định: 5 năm qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc học viện; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Công đoàn Quốc phòng và yêu cầu nhiệm vụ của học viện, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, đổi mới sáng tạo, các công đoàn cơ sở đã triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và hành động, góp phần đổi mới phương pháp, tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đoàn viên công đoàn. Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ học viện trong sạch vững mạnh, học viện vững mạnh, toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Lê Thành Long, Phó chính ủy Học viện Hậu cần chủ trì tuyên dương.

Những năm qua, Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của học viện luôn gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng của cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của học viện. Hoạt động thi đua được triển khai bằng những nội dung, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với từng đối tượng, trên các lĩnh vực công tác; thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn, cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị tiên phong hăng hái tham gia. Quá trình triển khai, thực hiện, phong trào thi đua đã có nhiều cách làm hay sáng tạo được các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Học viện Hậu cần trao bằng khen tặng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.
leftcenterrightdel
Các tập thể và cá nhân được Học viện Hậu cần tặng bằng khen trong Phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" giai đoạn 2017-2022. 

Tổng kết Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2017-2022, đã có 2 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc được thủ trưởng Học viện Hậu cần tặng bằng khen; đề nghị thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân.

leftcenterrightdel

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm tại Học viện Hậu cần.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tuyên dương, Thiếu tướng Lê Thành Long biểu dương những nỗ lực, quyết tâm và thành tích của các tổ chức công đoàn, của cán bộ, đoàn viên trong thực hiện Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2017-2022.

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và nhiệm vụ đào tạo cán bộ hậu cần, tài chính quân sự của học viện, đồng chí Phó chính ủy Học viện Hậu cần yêu cầu mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn phải không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt; chủ động, sáng tạo hơn nữa trong công tác. Các cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị cần tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi cán bộ, đoàn viên công đoàn hiểu sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; tập trung đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức thi đua; thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN