Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Tiểu ban; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Tiểu ban.

Tại hội nghị, các thành viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương và lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã thảo luận các báo cáo tổng kết, cho ý kiến vào nội dung dự thảo Quy định mới thay thế Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và dự thảo Quyết định mới thay thế Quyết định số 266-QĐ/TW ngày 20-10-2014 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương cùng các văn bản liên quan khác.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hô%3ḅi nghị. Ảnh: TTXVN 

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu Tổ biên tập Đề án sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định số 126-QĐ/TW và Quyết định số 266-QĐ/TW tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các đồng chí đại biểu và tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo, tham mưu với lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trình Bộ Chính trị vào tháng 12-2021.

TTXVN