Dự hội nghị có Trưởng ADSOM+WG các nước ASEAN và các nước đối tác (Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ); đại diện Ban thư ký ASEAN, Tùy viên Quốc phòng các nước ASEAN và các nước đối tác tại Hà Nội. Hội nghị được tổ chức nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất giữa các nước ASEAN và các nước đối tác, phát huy vai trò của Bộ Quốc phòng Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Mở rộng (ADMM+) trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận Kế hoạch hoạt động chu kỳ 2021-2023 của các Nhóm chuyên gia ADMM+, thảo luận dự thảo Tuyên bố chung hội nghị ADMM+ lần thứ 7 được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào tháng 12 tới, làm công tác chuẩn bị cho Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN Mở rộng (ADSOM+) vào ngày 19-11...

HOÀNG VŨ