QĐND Online - Liên bộ Tài chính - Công Thương vừa có văn bản quyết định điều hành giá xăng, dầu. Theo đó, từ 15 giờ hôm nay (3-12), giá bán lẻ xăng RON 92 không được cao hơn 16.796 đồng một lít, giảm hơn 250 đồng so với giá bán lẻ hiện hành; xăng E5 không vượt quá 16.301 đồng, giảm  250 đồng/lít. Cùng với giá xăng, giá các loại dầu cũng được điều chỉnh giảm. Cụ thể, dầu diesel giảm 280 đồng/lít, hiện còn 13.230 đồng/lít; dầu hỏa giảm 440 đồng/lít, hiện còn 12.200 đồng/lít. Thời gian điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng, dầu do doanh nghiệp quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ ngày 3-12 đối với xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu ma dút.

Từ 15 giờ ngày 3-12, giá xăng, dầu tiếp tục giảm. Ảnh: Zing.vn

Theo tính toán của nhà điều hành, trong chu kỳ 15 ngày gần nhất, giá xăng dầu thế giới có xu hướng giảm. Giá xăng thành phẩm RON 92 trung bình nửa tháng qua tại Singapore thấp hơn mức 57 USD của bình quân chu kỳ trước. Do đó, cơ quan điều hành yêu cầu tiếp tục không sử dụng Quỹ bình ổn, trích quỹ 300 đồng một lít với xăng và dầu diesel, đồng thời không thay đổi các loại thuế, phí

Liên bộ Tài chính - Công Thương cũng cho biết, việc giảm giá xăng dầu lần này xuất phát từ thực tiễn diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá, phù hợp với nguyên tắc xác định giá bán tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3-9-2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (Nghị định 83) và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 83 của Liên bộ Công Thương - Tài chính.

VƯƠNG THÚY