QĐND - Ngày 23-10, căn cứ vào diễn biến giá xăng, dầu thế giới và nguyên tắc tính giá cơ sở, Liên Bộ Tài chính-Công Thương đã thống nhất có văn bản gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối. Theo đó yêu cầu, trích Quỹ Bình ổn giá 300 đồng/lít, kg (khôi phục thêm 200 đồng/lít, kg từ 100 đồng/lít, kg lên 300 đồng/lít, kg) đối với tất cả các chủng loại xăng, dầu (các loại xăng, các loại dầu điêzen, dầu hỏa và các loại dầu ma dút).

Về giá bán, các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối chủ động rà soát để giảm giá bán các mặt hàng xăng, dầu trong nước phù hợp với quy định. Cụ thể, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã áp dụng mức giảm 550 đồng/lít đối với mặt hàng xăng; dầu điêzen giảm 480 đồng/lít; dầu hỏa giảm 440 đồng/lít và dầu ma dút giảm 560 đồng/kg.

Thời gian áp dụng trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu từ 18 giờ ngày 23-10. Thời gian giảm giá bán các mặt hàng xăng, dầu do doanh nghiệp quy định nhưng không muộn hơn 18 giờ ngày 23-10.

DƯƠNG TỬ