Bộ Tài chính vừa hoàn thành dự thảo nhằm sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC, hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Ảnh minh họa/Internet

Theo đó, sẽ điều chỉnh tăng 4 loại lệ phí và bổ sung 1 loại lệ phí. Một số loại lệ phí liên quan đến đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông sẽ tăng từ 20.000 đến 50.000 đồng. Mức phí cấp mới kèm theo biển số, cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký xe kèm theo biển số hiện đang áp dụng là 150.000 đồng/lần/phương tiện, dự kiến tăng lên 200.000 đồng/lần/phương tiện. Lệ phí cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số dự kiến tăng từ 30.000 lên 50.000 đồng/lần/phương tiện; lệ phí cấp giấy đăng ký kèm theo biển số tạm thời, dự kiến sẽ tăng từ 50.000 lên 70.000 đồng.

Lệ phí đóng lại số khung, số máy giữ nguyên mức 50.000 đồng. Dự thảo bổ sung lệ phí cấp giấy phép lái xe (công nghệ mới) với mức 135.000 đồng/lần/giấy phép. Không thu lệ phí tiếp nhận và quản lý hồ sơ lái xe cơ giới chuyển vùng đối với trường hợp giấy phép lái xe theo công nghệ mới.

Dự thảo đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến của các bộ, ngành, người dân và sớm ban hành trong thời gian tới.

Theo HNM