Ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được của tập thể cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, đây là trường thứ hai khu vực miền núi phía Bắc, là trường thứ 8 trên cả nước được công nhận đạt chuẩn mức 1 với đầy đủ các tiêu chí.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, Trường Chính trị tỉnh cần quan tâm nâng cao hơn nữa chất lượng, có những đột phá trong công tác giảng dạy; xây dựng đội ngũ giảng viên xuất sắc, truyền cảm hứng cho học viên khi đến học chính trị tại nhà trường; xây dựng văn hóa trường Đảng; thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong trường chính trị; tăng cường nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Nhà trường tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với mọi hoạt động của nhà trường và mỗi giảng viên.

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1 cho lãnh đạo nhà trường.  

Đồng thời, cần chủ động tham mưu cho tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để nhà trường thực sự là địa chỉ tin cậy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có tâm, tầm...

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và có giải pháp cụ thể để Trường Chính trị tỉnh tiếp tục giữ vững các tiêu chí đạt được, đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh tiêu chí còn thiếu sớm đạt chuẩn mức 2; bố trí, sắp xếp cán bộ bảo đảm tính kế thừa, ổn định, phát triển bền vững. Tỉnh cần quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy cho trường đồng bộ, hiện đại; tin tưởng đặt hàng, giao nhiệm vụ cho nhà trường tham mưu, nghiên cứu vấn đề lớn mang tính chiến lược liên quan đến công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy khẳng định, Tỉnh ủy xác định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là giải pháp đột phá trong công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từ việc xây dựng kế hoạch cho cả nhiệm kỳ và hàng năm, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của của Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, cho đến chỉ đạo định hướng đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Tỉnh bố trí hơn 8,5 tỷ đồng cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập; phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng mới Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng trên diện tích đất gần 4ha và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng nhà trường.  

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đề nghị, nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng gắn học tập lý luận với nâng cao năng lực, kỹ năng thực hành; vừa trang bị kiến thức, tầm nhìn, tư duy chiến lược, phương pháp làm việc khoa học vừa gắn với việc giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh tại địa phương, cơ sở. Đa dạng hóa hình thức đào tạo phù hợp từng chương trình đào tạo, đối tượng học viên.

Nhà trường cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn theo hướng chú trọng hơn về tính ứng dụng và kết quả nghiên cứu, nhất là nghiên cứu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường và những vấn đề lớn mang tính chiến lược phục vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong đó, chú trọng các lĩnh vực mang tính đặc thù của địa phương như: Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng, phát triển tỉnh Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc…

Trường Chính trị tỉnh Yên Bái hiện có 3 khoa giảng dạy và 2 phòng chức năng với 45 cán bộ, viên chức. Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, Trường Chính trị tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 06, ngày 25-10-2021 "Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1, giai đoạn 2022-2025”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao với phương châm "Nhà trường là nền tảng, học viên là trung tâm, giảng viên là động lực”.

Sau 2 năm thực hiện Đề án, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã đạt 55/55 chỉ tiêu theo Quy định của Ban Bí thư, trong đó, có 8 chỉ tiêu vượt chuẩn, về trước 2 năm so với mục tiêu Đề án.

Nhà trường có 38 giảng viên, trong đó có 26 giảng viên cơ hữu và 12 giảng viên kiêm nhiệm, đạt 84,44%, vượt so với quy định tối thiểu của trường chuẩn mức 1. Ngoài ra, 100% giảng viên nhà trường có trình độ chuyên môn từ Thạc sĩ trở lên phù hợp vị trí việc làm. Đội ngũ giảng viên của nhà trường chủ động, thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học tích cực. Nhiều giảng viên tích cực tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa, cấp trường và cấp học viện…

Tin, ảnh: TTXVN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.