Sau khi nghe Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khái quát tình hình triển khai công tác thông tin đối ngoại của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng như công tác của các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được bổ nhiệm nhiệm kỳ 2024 - 2027 trước khi lên đường; ý kiến của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận những đóng góp quan trọng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài với việc phát huy vai trò là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, là điểm tựa của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì buổi gặp mặt các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được bổ nhiệm nhiệm kỳ 2024 - 2027.

Trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được bổ nhiệm nhiệm kỳ 2024 - 2027 tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước tiên là quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về đối ngoại và thông tin đối ngoại. Hai là các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại trong nước trong thông tin, tuyên truyền. Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng về công tác thông tin đối ngoại, tích cực đưa Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới vào cuộc sống. Ba là hỗ trợ các cơ quan báo chí trong nước mở rộng hợp tác với các cơ quan thông tấn báo chí quốc tế, thúc đẩy các phương thức hợp tác truyền thông, chủ động cung cấp, trao đổi thông tin, tích cực quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, tiềm năng phát triển của Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Bốn là chủ động nghiên cứu, tham mưu công tác thông tin, tuyên truyền về các vấn đề nóng, được dư luận quan tâm nhằm ổn định tâm tư, tình cảm, tư tưởng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng như giúp bạn bè quốc tế yêu mến, ủng hộ Việt Nam hiểu đúng về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, đấu tranh phản bác hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội chính trị, phản động, thù địch, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của chính giới, dư luận và truyền thông các nước, bạn bè quốc tế đối với Việt Nam. Năm là tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; phát huy trách nhiệm nêu gương; tăng cường công tác quản lý đảng viên ở ngoài nước, đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, lao động.

Cuối cùng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng sở tại làm tốt công tác bảo hộ công dân.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được bổ nhiệm nhiệm kỳ 2024 - 2027 sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ sát sao, quan tâm, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Tin, ảnh: THÙY LINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.