Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh: Để triển khai thực hiện Kế hoạch số 18 và Quyết định số 19 về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban chỉ đạo thành lập 8 đoàn công tác, kiểm tra trực tiếp 29 đảng ủy, ban cán sự đảng các ban, bộ, ngành Trung ương và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại Bộ Công Thương, đoàn kiểm tra số 6 tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Trên cơ sở, quán triệt nội dung, tinh thần của Ban chỉ đạo, để hội nghị triển khai công tác kiểm tra hiệu quả, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị quán triệt sâu sắc Kế hoạch số 18, chấp hành nghiêm Quyết định số 19 của Ban chỉ đạo, có phương pháp kiểm tra khoa học, thực hiện đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

leftcenterrightdel

 Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn phát biểu tại buổi kiểm tra Bộ Công Thương.

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại buổi kiểm tra. 
leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó bí thư Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại buổi kiểm tra.

Tại hội nghị, đại diện đoàn kiểm tra đã công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra của Ban chỉ đạo. Theo đó, mục đích của cuộc kiểm tra là để đánh giá ưu điểm, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Qua đó, phát hiện, kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực mà không được xử lý hoặc giải quyết theo quy định. Đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.   

Tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó bí thư Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã báo cáo tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trong thời gian qua.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị phục vụ đợt kiểm tra cũng như kết quả tự kiểm tra của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, đã bám sát kế hoạch kiểm tra của Ban chỉ đạo, đánh giá rõ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân trong suốt 10 năm qua. Hội nghị đã thảo luận nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc, để có cơ sở đánh giá chính xác và đề xuất giải pháp khắc phục hiệu quả.

Để việc kiểm tra đạt hiệu quả cao, Đại tướng Lương Cường yêu cầu: Đối với thành viên đoàn kiểm tra phải bám sát các nội dung của kế hoạch kiểm tra về phòng, chống tham nhũng; nghiên cứu kỹ báo cáo của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, đối chiếu quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước đưa ra nhận xét, đánh giá khách quan, trung thực. Quá trình kiểm tra, các đồng chí trong đoàn xây dựng báo cáo cá nhân, đánh giá ưu khuyết điểm của các cơ quan, đơn vị, sau đó hoàn chỉnh để tổng hợp dự thảo kết luận tại Bộ Công Thương; trong quá trình kiểm tra chấp hành nghiêm quy chế làm việc theo quy định của Ban chỉ đạo.

Với Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, đồng chí yêu cầu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt nghiêm túc Kế hoạch 18 đồng thời chỉ đạo các cơ quan đơn vị được kiểm tra, các cơ quan chức năng của bộ tiếp tục chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trung thực, cung cấp cho đoàn kiểm tra; phân công cán bộ làm đầu mối phối hợp với đoàn kiểm tra. Từ nay đến lúc kết thúc kiểm tra (ngày 1-6), trên cơ sở các ý kiến đoàn kiểm tra đưa ra, Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị giải trình, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cung cấp thông tin, tài liệu cho đoàn khi cần.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN