Những kết quả đạt được thời gian qua đã cho thấy Ninh Bình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 một cách sáng tạo, hiệu quả. Kết quả đó cũng phản ánh ý chí, quyết tâm chính trị, sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, những bước đi đúng đắn của tỉnh.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Ninh Bình.  

 

Từ thực tế của Ninh Bình, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng cần suy nghĩ đến khung chiến lược dành cho các địa phương đứng trước bài toán, thách thức “bảo tồn và phát triển”, hay nói cách khác là làm thế nào để vừa bảo tồn vừa phát triển trên nền các giá trị di sản văn hóa, thiên nhiên. Riêng đối với Ninh Bình, phải có các sản phẩm công nghiệp văn hóa, dịch vụ văn hóa; văn hóa phải gắn với du lịch, du lịch gắn với nông nghiệp, dịch vụ và muốn làm được phải có nhà đầu tư chiến lược. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, đánh giá cao sự thống nhất, đoàn kết trong cấp ủy; quan tâm đến công tác cán bộ từ khâu rà soát, quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng... Đối với việc triển khai Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng lưu ý, tỉnh tiếp tục quan tâm tạo nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí về cơ sở vật chất; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên.

TTXVN