Ngày 26-9, Đoàn công tác của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại địa phương. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Đảng bộ An Giang đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Sau kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có kế hoạch khắc phục của tập thể và từng thành viên, được dư luận đánh giá cao về tinh thần cầu thị trong thực hiện việc kiểm điểm và khắc phục khuyết điểm.

An Giang đã thực hiện tốt việc chống suy thoái trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, tạo được chuyển biến trong nội bộ, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn và quan trọng hơn là đã tăng cường niềm tin của đảng viên và người dân. Qua đợt sinh hoạt kiểm điểm và xử lý các sai phạm, đã có tác dụng răn đe. Qua kiểm điểm lần này cũng là cơ sở để đánh giá sát đúng cấp cơ sở, góp phần thực hiện việc quy hoạch cán bộ trong thời gian tới. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã giúp địa phương thực hiện lãnh đạo phát triển kinh tế tốt hơn, cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đã hình thành ở An Giang như cánh đồng mẫu lớn, đã cho thấy sự phù hợp trong việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

Đoàn kiểm tra sau khi làm việc tại tỉnh An Giang cũng đề xuất kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và Chỉ thị 03, có đánh giá kết quả khắc phục sau kiểm điểm, xử lý nghiêm về mặt Đảng, Chính quyền đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm. Bên cạnh đó, có hình thức khen thưởng phù hợp đối với các tổ chức và đảng viên thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

TTXVN