Nội dung điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có đoạn viết: Trong suốt chặng đường 94 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên định lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, sáng suốt đề ra những chủ trương, đường lối đúng đắn và lãnh đạo dân tộc Việt Nam anh hùng giành được nhiều thắng lợi vẻ vang trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước Việt Nam vào năm 1975.

leftcenterrightdel

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 / 3-2-2024). Ảnh minh họa: vov.vn

Bước sang giai đoạn mới của cuộc cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trải qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, đã giành được những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa quan trọng về lịch sử, giữ vững ổn định về chính trị, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế tăng trưởng liên tục, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; quốc phòng, an ninh vững mạnh, đối ngoại ngày càng mở rộng, vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng nâng cao trên trường quốc tế và khu vực.

Là người đồng chí, anh em thân thiết, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu và thắng lợi to lớn, toàn diện mà Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong 94 năm qua và coi đây là những bài học quý báu, nguồn cổ vũ to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước của Lào. Chúng tôi luôn tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu và thắng lợi mới, to lớn hơn nữa, xây dựng Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vô cùng tự hào nhận thấy, trong suốt bề dày lịch sử, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu dày công gây dựng, vun đắp, được tôi luyện và trải qua thử thách của ngọn lửa cách mạng đã trở thành tài sản chung vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của mỗi nước vẫn tiếp tục được củng cố và tăng cường cả bề rộng lẫn chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân Lào và Việt Nam. Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Nội dung điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia có đoạn viết: Đảng Nhân dân Campuchia đánh giá cao những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được trong thời gian qua, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, uy tín, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Đảng Nhân dân Campuchia hết sức vui mừng về mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Đảng Nhân dân Campuchia tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dịp này, Đảng Nhân dân Campuchia chúc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thành công trong việc phát triển đất nước để hoàn thành mục tiêu “trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045”.

* Nhân dịp này, đồng chí Thoongsavanh Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào gửi điện mừng tới đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.