leftcenterrightdel
 Đồng chí José Ramón Balaguer Cabrera. Nguồn: TTXVN

Được tin đồng chí José Ramón Balaguer Cabrera (Hô-xê Ra-môn Ba-la-ghê Ca-brê-ra), sáng lập viên Đảng Cộng sản Cuba (PCC), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba từ trần, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã gửi Điện chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba.

TTXVN