Theo Nghị quyết, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao giữ chức Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TTXVN

leftcenterrightdel
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TTXVN

leftcenterrightdel
4 Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TTXVN

Danh sách Chủ tịch, Phó chủ tịch, các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Phó chủ tịch Hội đồng: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Các Ủy viên Hội đồng:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

- Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

 

 

* Theo Điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013, Chủ tịch nước là thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

* Điều 89 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 quy định:

1. Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và các Ủy viên. Danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh do Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn. 

Hội đồng Quốc phòng và An ninh làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.

2. Hội đồng Quốc phòng và An ninh trình Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh, trường hợp Quốc hội không thể họp được thì trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định; động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc; thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn đặc biệt do Quốc hội giao trong trường hợp có chiến tranh; quyết định việc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.