leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt các nghị quyết hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo các chuyên đề: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị. 

Phát biểu tại kết luận hội nghị, Trung tướng Đỗ Văn Bảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quốc phòng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục phát huy, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong quán triệt, thực hiện nghị quyết, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn học viện, nhất là tích cực tự nghiên cứu, tự học tập. Trên cơ sở nắm vững nghị quyết, ra sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác lại những thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc nghị quyết để chống phá cách mạng nước ta.

Đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở, trên cơ sở nội dung các nghị quyết hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chương trình hành động của Đảng ủy Học viện và tình hình nhiệm vụ của các cơ quan, khoa, hệ để xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ (tháng, năm). Đồng thời, cập nhật các nội dung cơ bản, những điểm mới của nghị quyết vào xây dựng bài giảng, biên soạn tài liệu, giáo trình, giáo án trong công tác huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn học viện...

Tin, ảnh: THẢO TRUNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.