Theo đó, 5 năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp, các ngành, các tổ chức quần chúng được triển khai thực hiện toàn diện bằng các kế hoạch cụ thể; lựa chọn những nội dung cốt lõi, đột phá vào khâu yếu, mặt yếu, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm của thời gian trước; xác định thời gian hoàn thành; phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng trong đảng bộ binh chủng làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền về Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 87, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, từng cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, hội viên...

leftcenterrightdel
Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị. 

Với mục tiêu đột phá vào khâu yếu, mặt yếu, nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 trong thời gian tới, Đảng ủy Binh chủng Pháo binh cần phát huy trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể; duy trì nghiêm túc, chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch của tổ chức, cam kết cam kết của cán bộ, đảng viên và quần chúng theo đúng quy định, lấy kết quả thực hiện tiêu chí Bộ đội Cụ Hồ là một nội dung quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, đoàn viên, hội viên cũng như đề bạt, luân chuyển cán bộ. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, làm cho việc học tập theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh có sức lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong toàn binh chủng.

leftcenterrightdel

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Binh chủng Pháo binh trao bằng khen tặng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. 

Nhân dịp này, Đảng ủy Binh chủng Pháo binh đã đề nghị Bộ Quốc phòng tặng bằng khen đối với 1 tập thể và 2 cá nhân. Tại hội nghị, Đảng ủy binh chủng đã trao 11 bằng khen tặng các tập thể; trao 15 bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG