Dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí Phó chủ tịch Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo, đảng viên đang sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Buổi sáng, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, truyền đạt Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân truyền đạt nội dung Nghị quyết Trung ương 7 , khóa XII.

Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, thực hiện tư tưởng của Người, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi công tác cán bộ là khâu then chốt trong toàn bộ hoạt động. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và hệ trọng của Đảng, nên phải tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ, hiệu quả.

Sau khi nêu rõ phần đánh giá của Đảng về công tác cán bộ, cả những mặt được và những mặt còn hạn chế, Chủ tịch Quốc hội nêu bật 8 nhóm giải pháp, 2 trọng tâm và 5 đột phá mà nghị quyết đã đưa ra để tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

Nói về các nhóm giải pháp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tới một loạt vấn đề, đặc biệt là văn hóa từ chức, từ nhiệm; vào bộ máy Nhà nước nhưng không đáp ứng được yêu cầu công việc vẫn bị đưa ra khỏi bộ máy, lên làm cán bộ nhưng không hoàn thành nhiệm vụ vẫn bị đưa xuống làm công chức, viên chức bình thường; mở rộng thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo quản lý cấp vụ, sở, phòng; thí điểm người đứng đầu được lựa chọn cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó; giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch cũng như miễn nhiệm cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói, trên cơ sở nghị quyết Trung ương 7, tới đây, Đảng Đoàn Quốc hội sẽ xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, tập trung rà soát xây dựng, sửa đổi, bổ sung luật, nghị quyết, trước mắt là Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, các quy định liên quan đến kiểm soát quyền lực, đánh giá tín nhiệm, phát hiện bồi dưỡng nhân tài…

Cùng với đó, Quốc hội cần hoàn thiện cơ chế giám sát, trong đó có hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn, lấy phiếu tín nhiệm để có cơ sở đánh giá cán bộ, đặc biệt là với cán bộ cấp chiến lược. Đồng thời, cần tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa đại biểu Quốc hội với cử tri, lắng nghe tâm tư, ý kiến, nguyện vọng của cử tri để có thêm thông tin đa dạng, đa chiều, đầy đủ, khách quan, chính xác từ hoạt động tiếp xúc cử tri, làm cơ sở cho công tác cán bộ.

Quốc hội cũng sẽ hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội trong quy trình nhân sự cấp cao của Nhà nước theo các giải pháp được quy định trong nghị quyết.

Đảng Đoàn Quốc hội cũng sẽ chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ ở các cơ quan của Quốc hội, trong đó có việc thực hiện nghiêm túc các giải pháp đột phá trong việc đánh giá cán bộ. Quốc hội sẽ nghiêm túc chống việc chạy chức, chạy quyền.

Chiều cùng ngày, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội tiếp tục tổ chức quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG