Sáng 20-1, sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn, các đại biểu dự Đại hội XII đã tiến hành họp phiên trù bị.

Trong phiên làm việc sáng nay, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội lần thứ XII. Chiều cùng ngày, đại biểu sẽ nghiên cứu văn kiện tại đoàn.

Các đại biểu họp phiên trù bị. Ảnh: TTXVN 
Phiên khai mạc chính thức của Đại hội sẽ diễn ra vào sáng 21-1.

Tham dự Đại hội XII của Đảng có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên. Trong số 1.510 đại biểu tham dự, đại biểu đương nhiên là 197 đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết Khóa XI, chiếm tỷ lệ 13,05%; đại biểu được bầu tại đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương là 1.300 đại biểu, chiếm tỷ lệ 86,09%.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28-1-2016 với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

NGUYÊN THẮNG – VIỆT CƯỜNG