leftcenterrightdel

Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó chính ủy Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung đóng góp thảo luận vào dự thảo báo cáo của Ban chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022; thảo luận các mục tiêu, phương hướng, giải pháp tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2027; bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu 40 đồng chí đại diện tuổi trẻ Trung đoàn tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn lần thứ X, giai đoạn 2022 - 2027.

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Trung đoàn 143 tạo được sự chuyển biến tích cực trong xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD; các phong trào hoạt động của tuổi trẻ đã xung kích, đột phá vào khâu yếu, việc khó, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, củng cố cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó chính ủy Quân khu 5 yêu cầu mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ sở Trung đoàn 143 cần phải phát huy hơn nữa tinh thần xung kích, sáng tạo, vượt khó vươn lên, nêu cao tinh thần tự học, tự rèn, biết nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên trong cuộc sống, có trình độ tri thức, sức khỏe, kỹ năng, nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của LLVT trong thời kỳ mới. Ra sức phấn đấu cống hiến trí tuệ và công sức; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng đơn vị, hăng hái đi đầu trong các hoạt động xã hội tình nguyện… làm chuyển biến mọi mặt tình hình đơn vị, lập nên những thành tích mới, tô thắm thêm truyền thống “Kiên cường chiến đấu, khắc phục khó khăn, trưởng thành nhanh chóng” của Trung đoàn 143 anh hùng.

Tin, ảnh: VIỆT HÙNG