QĐND Online – Chiều 2-9, tại thị xã Châu Đốc, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ công bố nghị quyết của Chính phủ về việc thành lập thành phố Châu Đốc trực thuộc tỉnh.

Theo Nghị quyết số 86/NQ-CP, ngày 19-7-2013 của Chính phủ, thành phố Châu Đốc có 10.529,05 ha diện tích tự nhiên; 157.298 nhân khẩu và 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 phường: Châu Phú A, Châu Phú B, Núi Sam, Vĩnh Mỹ, Vĩnh Nguơn và 2 xã: Vĩnh Châu, Vĩnh Tế. Địa giới hành chính thành phố Châu Đốc như sau: Đông giáp huyện Phú Tân và thị xã Tân Châu; Đông Bắc giáp huyện An Phú; Tây giáp huyện Tịnh Biên; Tây Bắc giáp Vương quốc Campuchia; Nam giáp huyện Châu Phú.

 

Châu Đốc còn nổi tiếng với nhiều di tích lịch sử, văn như: Chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu, miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, chùa Hang, đình Châu Phú, đình Vĩnh Nguơn, đình Vĩnh Tế, chùa Bà Bài...

Như vậy, sau thành phố Long Xuyên, Châu Đốc là thành phố thứ 2 trực thuộc tỉnh An Giang.

HỒNG HIẾU