Các trường hợp thuộc diện sắp xếp

Theo đó, giai đoạn 2023-2025, các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp gồm 3 trường hợp.

Một là đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương ứng quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21-9-2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (gọi tắt là Nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính).

leftcenterrightdel

TP Hạ Long (Quảng Ninh) sau sắp xếp đơn vị hành chính trở thành đô thị loại I thuộc tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước. Ảnh: TRUNG NGUYÊN  

Hai là đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương ứng quy định tại Nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Ba là đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương ứng quy định tại Nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Giai đoạn 2026-2030 cũng có 3 trường hợp thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính.

Một là đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương ứng quy định tại Nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Hai là đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương ứng quy định tại Nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Ba là đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương ứng quy định tại Nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Các trường hợp không bắt buộc sắp xếp đơn vị hành chính

Nghị quyết cũng quy định rõ các trường hợp không bắt buộc sắp xếp đơn vị hành chính dù không đáp ứng được các tiêu chuẩn về diện tích và quy mô dân số.

Đó là 4 trường hợp có yếu tố đặc thù: Có vị trí biệt lập và khó tổ chức giao thông kết nối thuận lợi với các đơn vị hành chính liền kề; có địa giới đơn vị hành chính đã hình thành ổn định và từ năm 1945 đến nay chưa có thay đổi, điều chỉnh lần nào; có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh hoặc có đặc điểm về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán riêng biệt mà nếu sắp xếp với đơn vị hành chính liền kề khác sẽ dẫn đến mất ổn định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đơn vị hành chính nông thôn thuộc diện sắp xếp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phát triển thành đơn vị hành chính đô thị trong giai đoạn 2023 - 2030, có diện tích tự nhiên và quy mô dân số đạt tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đô thị theo quy định tại Nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2023 - 2025 không bắt buộc thực hiện sắp xếp đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã được sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021. Trong giai đoạn 2026 - 2030 không bắt buộc thực hiện sắp xếp đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã được sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021 và giai đoạn 2023 - 2025.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.