Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có hơn 160 đại biểu là lãnh đạo Hội đồng nhân dân, các Đoàn đại biểu Quốc hội từ 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, năm 2021, trong bối cảnh đại dịch bùng phát gây ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, hoạt động của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố đã tham gia lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ và nghị quyết của Đại hội Đảng các tỉnh, thành phố.

Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phục vụ công tác phòng, chống dịch, nhất là ban hành các nghị quyết, chế độ, chính sách đặc thù bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ cho người dân và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch, góp phần quan trọng để các tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ.

Trong bối cảnh nước ta đã kiểm soát được dịch bệnh, đang từng bước phục hồi, phát triển, việc tổ chức tổng kết công tác Hội đồng nhân dân càng thêm ý nghĩa.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu.

Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã bầu được 177 đồng chí giữ chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân (gồm 63 chủ tịch, 114 phó chủ tịch).

Trong số 63 chủ tịch, có 22 đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, 34 đồng chí là phó bí thư tỉnh, thành ủy (trong đó có 2 đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng), 7 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy (trong đó có 1 đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng); 9 đồng chí chủ tịch Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách và 54 đồng chí hoạt động kiêm nhiệm; thành lập 227 ban của Hội đồng nhân dân.

Ngay sau kỳ họp thứ nhất, Ủy ban nhân dân đã xem xét, phê chuẩn đối với các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Qua tổng kết cho thấy, tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã có nhiều đổi mới rõ rệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân đã góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, củng cố và tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Theo đánh giá của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất quan tâm đến tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, trong đó đã chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng chương trình công tác, hoàn thiện thể chế, ban hành các Nghị quyết bảo đảm thiết thực, sát với thực tiễn, đi vào cuộc sống, dễ triển khai thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát.

Hội đồng nhân dân nhiều địa phương đã phối hợp triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù, có nhiều sáng tạo đổi mới trong tổ chức và phương thức hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã chủ động chỉ đạo, điều hòa hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đúng quy định của pháp luật và đã đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều mặt công tác; duy trì tốt các phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân; tổ chức nhiều kỳ họp chuyên đề trong năm đã góp phần chủ động trong việc quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương.

Hoạt động giám sát chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm, phương thức giám sát theo hướng gọn về thành phần, tăng cường hoạt động khảo sát trước khi tổ chức giám sát; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc. Hoạt động các ban Hội đồng nhân dân và tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ và có tính chủ động, linh hoạt hơn.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự hội nghị.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thẳng thắn đánh giá, hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Trong công tác chuẩn bị kỳ họp vẫn còn tình trạng gửi tài liệu dự thảo báo cáo, nghị quyết do Ủy ban nhân dân chuẩn bị đến thường trực và các ban của Hội đồng nhân dân chậm nên ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo thẩm tra của các ban. Việc chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp chưa nghiêm, còn phải thay đổi và bổ sung nhiều so với dự kiến, có địa phương tổ chức nhiều kỳ họp chuyên đề, ban hành nghị quyết quá nhiều, có thể ảnh hưởng đến chất lượng của nghị quyết.

Chất lượng hoạt động của thường trực Hội đồng nhân dân, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân ở một số địa phương hiệu quả chưa cao, chưa khoa học. Một số cơ quan được giao soạn thảo, chuẩn bị nghị quyết chưa chủ động tổ chức thực hiện ngay từ đầu, nên nội dung chuẩn bị chưa kịp thời hoặc không đủ cơ sở để thẩm tra, phải rút ra khỏi chương trình kỳ họp.

Cùng với đó, hoạt động chất vấn ở một số nơi vẫn còn hình thức; hiệu quả của công tác giám sát chưa cao, giám sát chuyên đề và hoạt động tái giám sát còn ít; việc tổ chức giám sát còn chậm so với kế hoạch hoặc phải thay đổi hình thức giám sát; câu hỏi chất vấn còn thiếu tính khái quát, phổ biến.

Việc thực hiện cam kết sau chất vấn và kết luận sau giám sát còn hạn chế; việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện cam kết, kết luận chưa thường xuyên; hoạt động giải trình tại phiên họp có nơi, có lúc còn hình thức, chất lượng chưa cao; việc triển khai hoạt động giám sát tập trung chủ yếu là đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách, đại biểu hoạt động kiêm nhiệm tham gia chưa nhiều…

Báo Quân đội nhân dân điện tử sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về hội nghị này. 

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG