Tận dụng từng phút chất vấn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 2,5 ngày làm việc, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ năm. Cùng với 4 vị Bộ trưởng chịu trách nhiệm trả lời chính, các Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham gia trả lời giải trình, làm rõ thêm các nội dung liên quan đến 4 nhóm vấn đề chất vấn: Lao động-Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải và Dân tộc. Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã thay mặt Chính phủ báo cáo làm rõ hơn những vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội tham gia phiên chất vấn và trả chất vấn.

leftcenterrightdel

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên chất vấn. Ảnh: TUẤN HUY

Tại Kỳ họp thứ năm, đã có 454 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia chất vấn; 112 lượt đại biểu Quốc hội đã thực hiện quyền chất vấn, có 49 lượt đại biểu Quốc hội tranh luận để làm rõ hơn những vấn đề mà đại biểu quan tâm, nâng tổng số đại biểu tham gia chất vấn của 2 năm đầu nhiệm kỳ khóa XV lên 861 lượt người. Tiếp tục khẳng định, chất vấn và trả lời chất vấn là hình thức giám sát tối cao trực tiếp, được đại biểu Quốc hội rất quan tâm và rất có hiệu quả. 

“Có thể nói, kỳ chất vấn này chúng ta tận dụng từng phút một, không để lãng phí một phút nào của thời gian mà Quốc hội dành cho phiên này”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Cần nhiều giải pháp đột phá

Theo Chủ tịch Quốc hội, diễn biến phiên chất vấn cho thấy việc lựa chọn 4 nhóm vấn đề chất vấn lần này là cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, mong muốn của nhân dân và cử tri. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã tiếp tục phát huy tích cực tinh thần “Tận tâm - Tận lực - Tích cực - Tâm huyết - Trách nhiệm” của các vị đại biểu Quốc hội, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó thủ tướng Chính phủ và các vị bộ trưởng, trưởng ngành. 

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: TUẤN HUY

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong từng lĩnh vực, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại, hạn chế, thách thức, cần phải có quyết tâm cao, có nhiều giải pháp đột phá, hành động quyết liệt, cụ thể, sâu sát để khắc phục trong thời gian tới. “Sau Kỳ họp này và phiên họp này, Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa, tạo chuyển biến tích cực, rõ rệt đối với những vấn đề vừa được chất vấn tại kỳ họp”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Trên cơ sở chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội và trả lời của các thành viên Chính phủ, kết luận đối với từng phiên chất vấn về từng nhóm vấn đề, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu chuẩn bị Nghị quyết về hoạt động chất vấn để trình Quốc hội xem xét, thông qua vào cuối kỳ họp, làm cơ sở để tổ chức thực hiện và giám sát theo quy định. 

Giám sát lại tại Kỳ họp thứ sáu

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Kỳ họp thứ sáu (tháng 10-2023), theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận báo cáo tổng hợp của các thành viên Chính phủ, báo cáo của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước và những người được chất vấn khác về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chất vấn và các vấn đề đã hứa tại Kỳ họp này và các kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên họp. Ảnh: TUẤN HUY

“Đây vừa là cách thức “giám sát lại”, thể hiện sự đi đến cùng vấn đề đã giám sát để thực sự tạo chuyển biến, vừa là kênh thông tin rất quan trọng để Quốc hội xem xét, phục vụ việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn cũng tại Kỳ họp thứ sáu”, Chủ tịch Quốc hội nói. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành chuẩn bị và gửi báo cáo trước ngày 15-7-2023 theo Kế hoạch số 435/KH-UBTVQH ngày 16-3-2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các cơ quan của Quốc hội cần đổi mới cách thức thẩm tra báo cáo để bảo đảm đánh giá chính xác mức độ hoàn thành việc thực hiện; các vị đại biểu Quốc hội qua theo dõi, giám sát từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu kỹ để chuẩn bị câu hỏi có chất lượng, mang tính xây dựng cao. 

Phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV đã kết thúc tốt đẹp theo tinh thần rõ trách nhiệm, rõ giải pháp. Đánh giá như vậy, nhưng Chủ tịch Quốc hội cho rằng có thành công tốt đẹp hay không còn phụ thuộc vào kết quả thực hiện các cam kết, lời hứa của Chính phủ, các thành viên Chính phủ; đòi hỏi Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, nhân dân, cử tri giám sát Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp.

CHIẾN THẮNG