Đồng chí Xaysomphone Phomvihane sinh ngày 12-12-1956, hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa DCND Lào. Đồng chí có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế chính trị (Quản lý kinh tế); trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Từ năm 1977-1983, đồng chí học tại Đại học Tổng hợp quốc gia Moscow Liên Xô (nay là Liên bang Nga). Từ 1983-1984, đồng chí là giảng viên Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Viêng Chăn. Từ 1984-1987, đồng chí là nghiên cứu sinh ngành kinh tế chính trị tại Học viện Khoa học Xã hội Nhà nước Moscow. Từ 1987-1989, đồng chí làm việc tại chính quyền tỉnh Savannakhet. Từ 1989-1991, đồng chí làm Phó tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Từ 1991-1993, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào khóa V; Phó tỉnh trưởng, kiêm Chánh văn phòng tỉnh Savannakhet. Từ 1993-1995, đồng chí làm Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet. Từ 1995-1998, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Từ 1998-2001, đồng chí được bầu làm đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa IV, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Chính phủ.

Từ 2001-2006, đồng chí được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa VII, ĐBQH khóa V, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại. Từ 2006-2010, đồng chí được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, Bí thư Đảng bộ, ĐBQH khóa VI, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại. Từ 2011-2015, đồng chí được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, Bí thư Đảng bộ, ĐBQH khóa VII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội.

Từ tháng 1 đến tháng 4-2016, đồng chí được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Đảng bộ, ĐBQH khóa VIII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội. Từ tháng 6-2016 đến 2020, đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa X, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, ĐBQH khóa VIII. Từ tháng 1-2021 đến nay, đồng chí được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa XI, Chủ tịch Quốc hội khóa IX.

Tham gia đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane và phu nhân có: Phó chủ tịch Quốc hội Sommad Pholsena; Tổng thư ký Quốc hội Pingkham Lasasimma; Bộ trưởng Bộ Nông lâm nghiệp Phet Phomphiphak; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Kỹ thuật và Môi trường Linkham Douangsavanh; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Sanya Praseuth; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác ĐBQH Soubanh Savabouth...

CHIẾN THẮNG