Cùng dự có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân; đại diện Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Quân khu 7...

leftcenterrightdel

 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Trạm Radar 55.

Tại buổi làm việc, chỉ huy Trạm Radar 55 đã báo cáo với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng những nét chính về lịch sử truyền thống; chức năng, nhiệm vụ của Trạm Radar 55 và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 của đơn vị.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Trạm Radar 55.

Theo đó, trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy, chỉ huy Trạm Radar 55 luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chất lượng huấn luyện SSCĐ, quản lý vùng trời được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, không để sai, sót, lọt, chậm, hoang báo, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc; công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần được quan tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả, đời sống bộ đội không ngừng được nâng lên; đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia có hiệu quả vào công tác củng cố quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế-xã hội; tích cực hưởng ứng các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo… góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, “Người chiến sĩ Phòng không-Không quân ưu tú” trong lòng nhân dân.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trạm Radar 55.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và những thành tích của Trạm Radar 55 trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị cần thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nắm vững nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ SSCĐ, quản lý vùng trời được giao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; SSCĐ và chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Cùng với đó, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang khác nơi đóng quân lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng; xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn huyện đảo.

Tin, ảnh: XUÂN SANG