Đối với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Ban chỉ đạo giao xây dựng hai chuyên đề, gồm: Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội-nghề nghiệp, các tổ chức xã hội đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

leftcenterrightdel
Chủ tịch nước chủ trì làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Nhà nước pháp quyền. 

Tại buổi làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao MTTQ Việt Nam luôn đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phát huy vai trò nòng cốt trong tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân. MTTQ Việt Nam là nhân tố quan trọng trong phát huy dân chủ XHCN, quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Đối với nhiệm vụ xây dựng đề án, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nỗ lực, nâng cao trách nhiệm thực hiện hai chuyên đề được giao với chất lượng cao. Đảng đoàn và lãnh đạo MTTQ Việt Nam tích cực tham gia các hội thảo, hội nghị và có nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, tâm huyết xây dựng dự thảo đề án. Nhiều nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam được Tổ biên tập tổng hợp và đưa vào dự thảo đề án. Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao các chuyên gia, nhà khoa học đã có những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, có căn cứ lý luận và thực tiễn, mang tính xây dựng cao. Nhiều nội dung sau khi bàn thảo đã nhận được sự đồng thuận, thống nhất ngay tại buổi làm việc.

TTXVN