Thông cáo nêu rõ: Ngày 5-2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét, cho ý kiến về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, đơn vị bầu cử số 01 tỉnh Khánh Hòa.

leftcenterrightdel
 Ông Trần Tuấn Anh. Ảnh: VPQH

Theo đó, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14; căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12-12-2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị tại Công văn số 9140-CV/VPTW ngày 31-1-2024 của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác nhân sự; căn cứ ý kiến của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Công văn số 7518/MTTW-ĐCT ngày 1-2-2024, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 1974/MTTQ-BTT ngày 1-2-2024, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 14/ĐĐBQH ngày 1-2-2024; xét đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của ông Trần Tuấn Anh ngày 30-1-2024; căn cứ Tờ trình số 16/TTr-BCTĐB-m ngày 2-2-2024 của Ban Công tác đại biểu và kết quả biểu quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp ngày 5-2-2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH15 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, đơn vị bầu cử số 01 tỉnh Khánh Hòa”.

ANH PHƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.