Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ tư, chiều 4-11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đăng đàn trả lời các đại biểu Quốc hội về nội dung này.

Tại phiên họp, công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và việc tinh giản biên chế là nội dung được các đại biểu Quốc hội bày tỏ quan tâm, chất vấn Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà.

Việc tinh giản biên chế có cơ học, cào bằng?

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đại biểu Hà Sỹ Huân (Đoàn Bắc Kạn) nhấn mạnh, việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức luôn là khâu quan trọng trong công tác cán bộ. Tuy nhiên, trên thực tế, việc đánh giá, xếp loại vẫn còn biểu hiện chưa thực chất, thậm chí có hiện tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm, dĩ hòa vi quý.

Từ đó, đại biểu Hà Sỹ Huân đề nghị Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết những giải pháp mà bộ đã và sẽ triển khai giúp cho công tác đánh giá cán bộ được chính xác và phản ánh thực chất trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Đại biểu Hà Sỹ Huân (Đoàn Bắc Kạn) đề cập đến việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh: VPQH

Ở góc độ liên quan, đề cập đến việc tinh giản biên chế, đại biểu Tao Văn Giót (Đoàn Lai Châu) nhận định, trong giai đoạn vừa qua còn tình trạng tinh giản biên chế cơ học, cào bằng giữa các địa phương, đơn vị, lĩnh vực, dẫn đến thiếu cục bộ một số lĩnh vực, địa phương. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết giải pháp cho vấn đề này trong thời gian tới.

Việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến tích cực

Trả lời các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thẳng thắn nhìn nhận, tuy đã có chuyển biến tích cực song nhìn một cách tổng thể, việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của chúng ta chưa sát với thực tiễn, chưa căn cứ vào sản phẩm, kết quả công việc và mặt khác cũng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, vẫn còn tồn tại vấn đề như đại biểu đã nêu.

leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội. Ảnh: VPQH

Để việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tốt hơn trong thời gian tới, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, trước mắt sẽ phải tập trung để hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật về đánh giá, bảo đảm đồng bộ, liên thông; theo hướng xuyên suốt, ba chiều; có tiêu chí và bằng sản phẩm cụ thể.

Đồng thời, theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, cần tập trung hoàn thành xong việc xác định vị trí, việc làm, khung năng lực để có cơ sở đánh giá công chức, viên chức. Đồng thời, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương cũng cần cụ thể hóa ở cơ quan, đơn vị mình, bảo đảm đánh giá công khai, công bằng, dân chủ, chính xác.

“Chỉ có đánh giá công bằng, chính xác thì mới làm cơ sở, động lực để cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Việc tinh giản biên chế tiết kiệm được 25.600 tỷ đồng, dành cho cải cách tiền lương

Liên quan đến tác động của việc tinh giản biên chế đối với cải cách tiền lương, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trong thời gian qua, chúng ta giảm tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, giảm biên chế để cải cách hệ thống tổ chức bộ máy, cải cách đội ngũ công chức viên chức.

Bộ trưởng Nội Vụ Phan Thị Thanh Trà cho biết mối quan hệ của việc tinh giản biên chế hệ thống tác động rất rõ; giúp tiết kiệm được nguồn kinh phí lớn để tạo nguồn lực thực hiện cải cách chính sách tiền lương cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải thiện đời sống của người lao động trong khu vực công.

“Chính phủ đã tiết kiệm được 25.600 tỷ đồng trong giai đoạn 2019-2021. Số tiền này được đưa vào cải cách tiền lương", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, giai đoạn vừa qua, việc tinh giản biên chế là sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, việc tinh giản biên chế đúng là có cào bằng và một mặt nào đó vẫn còn giảm theo hướng cơ học.

Bởi lẽ, theo Bộ trưởng, trong quá trình cơ cấu đội ngũ, thực hiện tinh giản, bước đầu phải thực hiện theo cách cơ học, giao chỉ tiêu. Trước đó, nhiều năm chúng ta không đạt được con số 10% này.

“Hiện nay, tuy có tồn tại, hạn chế khi có nơi, có lúc còn xảy ra tình trạng cào bằng, tuy nhiên, nhìn chung việc tinh giản biên chế, bộ máy đã đạt được mục tiêu đề ra, làm cơ sở để chúng ta tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định.

NGUYỄN THẢO – CHIẾN THẮNG