Tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội ngày 23-5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã thông tin về việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Một số địa phương có dấu hiệu chần chừ trong sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đặc biệt quan tâm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2024, để chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XIV. Cùng với đó, các địa phương cũng rất nỗ lực, quyết liệt để triển khai việc này. 

Đến nay, cả nước có 54/63 đơn vị nằm trong diện phải sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Theo đó, có 49 đơn vị cấp huyện phải sắp xếp, dự kiến giảm 12-13 đơn vị cấp huyện. Số cấp xã phải sắp xếp là 1.247, dự kiến giảm 624 đơn vị.

leftcenterrightdel

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà: Một số địa phương có dấu hiệu chần chừ, chậm chạp trong sắp xếp đơn vị hành chính.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, nhiều tỉnh, thành làm rất tích cực và hiện có 10 địa phương trình đề án lên Bộ Nội vụ tổ chức thẩm định và trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết để thực hiện sắp xếp.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, với việc sắp xếp trong giai đoạn hiện nay, có 4 địa phương có số lượng sắp xếp rất lớn là Hải Phòng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng lưu ý, một số địa phương có dấu hiệu chần chừ, chậm chạp, chưa thực sự quyết tâm, quyết liệt trong vấn đề này.

"Chỉ còn mấy tháng nữa nhưng nhiều địa phương rất chậm, nếu không nhanh sẽ không kịp thời gian đến ngày 30-9 phải xong. Đến thời điểm này mới có 10 địa phương đưa hồ sơ lên. Nếu như vậy sẽ rất khó khăn cho Chính phủ trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội", Bộ trưởng Bộ Nội vụ lưu ý.

Bên cạnh đó, một số địa phương chỉ dựa trên cơ sở là các cơ chế, chính sách của Trung ương chứ không có nghị quyết riêng căn cứ vào thực tiễn của địa phương để giải quyết dôi dư và phương án sắp xếp các tài sản, tài chính dôi dư.

Dự kiến dôi dư 21.700 cán bộ, công chức

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cũng thông tin thêm, đến thời điểm này, xử lý về tài sản dôi dư còn tồn đọng khoảng 50% của giai đoạn trước. Đây là con số rất lớn. Còn việc giải quyết số cán bộ, công chức dôi dư của giai đoạn trước được thực hiện tốt, cơ bản giải quyết triệt để, chỉ còn lại khoảng 8%.

Về giai đoạn 2023-2025, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho hay, dự kiến số lượng tài sản, tài chính, trụ sở dôi dư khoảng 2.700, là số lượng rất lớn so với giai đoạn 2019-2021. Số cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã dôi dư ở giai đoạn này dự kiến khoảng 21.700 người, cũng là số lượng phải sắp xếp rất lớn, nếu không có các giải pháp căn cơ sẽ khó khăn để thực hiện.

Vì vậy, Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 của Trung ương và Ban Chỉ đạo địa phương đang cố gắng phối hợp chặt chẽ, chủ động phương án ngay từ khi xây dựng đề án để giải quyết vấn đề này.

“Nếu để thực hiện xong mới quay ra sắp xếp, xử lý các vấn đề phát sinh không đồng bộ sẽ rất khó, không thực hiện được”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

ANH PHƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.