Năm 2021, trong điều kiện tình hình có nhiều diễn biến tác động, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong Bộ Tổng Tham mưu được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện, bám sát yêu cầu nhiệm vụ. Hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ được tiến hành có hiệu quả, trọng tâm là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; tuyển chọn, huấn luyện chiến sĩ mới; quản lý chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn. Cấp ủy, cơ quan kiểm tra các cấp đã chủ động, tích cực thực hiện kiểm tra thường xuyên, đột xuất, góp phần đấu tranh, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên.

leftcenterrightdel
Trung tướng Phùng Sĩ Tấn,  Phó tổng Tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu- Cơ quan Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2022. Trong đó tập trung triển khai thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, kế hoạch CTĐ, CTCT của Bộ Tổng Tham mưu. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, đẩy mạnh hoạt động phong trào thi đua quyết thắng hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm; xây dựng các tổ chức Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, gương mẫu đi đầu trong xây dựng chỉnh đốn Đảng.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Chu Văn Đoàn, chủ trì hội nghị.

Cùng với thông tin, tuyên truyền định hướng tư tưởng bộ đội; thực hiện tốt quy chế giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt nam, tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ, nguyên tắc sinh hoạt đảng; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, kết hợp với rà soát, phát hiện, sàng lọc, đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống...

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG