Tại hội nghị, Đảng ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang đã quán triệt đến các đại biểu toàn văn bài viết tổng quan “Kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam” và khái quát nội dung của các bài phát biểu, bài viết, trả lời phỏng vấn… của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

leftcenterrightdel

Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang quán triệt các nội dung tại hội nghị. 

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Hội nghị đã giúp cho các đại biểu nắm chắc những nội dung cốt lõi của tác phẩm, nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn về đường lối đối ngoại của Việt Nam; khơi dậy niềm tự hào, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng thời, phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy, cơ quan, đơn vị, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong BĐBP tỉnh Kiên Giang trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, lan tỏa những nội dung cốt lõi của tác phẩm; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng; bảo vệ hình ảnh, uy tín của Quân đội, Đảng và đất nước, làm thất bại mọi âm mưu chống phá, hành vi xuyên tạc, bôi xấu của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Tin, ảnh: LẠC ÂU THÀNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.