Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, kỳ họp thứ 17 HĐND TP Hà Nội diễn ra ngay sau kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Luật Thủ đô sửa đổi, một dấu mốc quan trọng, cơ sở pháp lý thuận lợi trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô thời gian tới.

leftcenterrightdel

 Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn tổng hợp khái quát một số nét chính trong kết quả Kỳ họp thứ 17: HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, thu, chi ngân sách những tháng cuối năm 2024, với 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. HĐND thành phố đã xem xét, thông qua 17 báo cáo và 21 nghị quyết chuyên đề, trong đó có nhiều nội dung quan trọng, thiết thực, là những định hướng, cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên bế mạc kỳ hợp thứ 17 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI.

Về hoạt động giám sát tại kỳ họp, HĐND thành phố đã xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố; xem xét và ban hành các nghị quyết về kết quả giám sát của HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố 6 tháng đầu năm 2024; quyết định chương trình giám sát năm 2025 của HĐND thành phố.

Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và các đại biểu HĐND thành phố, tại kỳ họp này, HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phiên chất vấn, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và thời gian cụ thể, yêu cầu UBND thành phố và các cơ quan thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những nội dung đã cam kết thực hiện theo tiến độ với HĐND thành phố.

Ngay sau kỳ họp này, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị UBND thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chủ động tổ chức triển khai đồng bộ, kịp thời để các nghị quyết của HĐND thành phố đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. 

THANH HƯƠNG

 *Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.