Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo lớp bồi dưỡng tới dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng ban chỉ đạo lớp bồi dưỡng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo và bế giảng lớp học.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gồm 52 học viên, kéo dài 5 ngày (từ ngày 21 đến 25-8). Học viên được nghe, thảo luận 9 chuyên đề, bao gồm các vấn đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, xây dựng hệ thống pháp luật trong tình hình mới; chiến lược phát triển kinh tế-xã hội; chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quốc phòng, chiến lược an ninh quốc gia; công tác đối ngoại trong tình hình mới; công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận phục vụ hoàn thiện đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel

 Các Ủy viên Trung ương Đảng dự lễ bế giảng. 

Nội dung của các chuyên đề được cập nhật, gắn kết những vấn đề lý luận với thực tiễn mới nhất của đất nước và thế giới, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ từ đầu nhiệm kỳ đến nay và một chuyên đề do chuyên gia quốc tế báo cáo kinh nghiệm về cải cách tổ chức, bộ máy của Đảng và Nhà nước.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao tinh thần cầu thị, khiêm tốn, tích cực học tập của các Ủy viên Trung ương Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, thời gian bồi dưỡng không dài, nhưng đây là điều kiện để các Ủy viên Trung ương Đảng bổ sung thêm những thông tin, vấn đề liên quan đến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chia sẻ kinh nghiệm, bổ sung thêm về lý luận để có được sự tự tin, bản lĩnh chính trị, tiếp tục đảm nhận công việc trong thời gian tới theo sự phân công của Đảng. Đồng chí tin tưởng rằng, sau lớp học này, các Ủy viên Trung ương Đảng tiếp tục chủ động nghiên cứu, tự bổ sung, tăng thêm kiến thức để nâng cao năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu công việc mà Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó.

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.