Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta; là hình ảnh thiêng liêng, biểu tượng đặc sắc, nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử, khí phách anh hùng của dân tộc Việt Nam; nơi hội tụ tình cảm và niềm tin của đồng bào và chiến sĩ cả nước, có giá trị thiết thực đối với việc giáo dục đạo đức, lối sống cho mỗi người dân Việt Nam.

leftcenterrightdel
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: TTXVN   

Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, Ban Quản lý Lăng tiếp tục tham mưu báo cáo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về quản lý, bảo vệ Công trình Lăng và các công trình liên quan; đặc biệt là nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng tầm nhận thức sâu sắc hơn, tổng thể hơn, toàn diện hơn về giá trị, ý nghĩa Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tổng thể Cụm Di tích lịch sử-văn hóa Ba Đình phù hợp hơn với điều kiện, hoàn cảnh kinh tế đất nước hiện nay.

Tổ chức không gian và các hoạt động trong khu vực thiêng liêng, đặc biệt là Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngang với tầm vóc, ý nghĩa lịch sử. Chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt về nhân lực, vật tư, phương án phối hợp, triển khai bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối và đúng tiến độ nhiệm vụ tu bổ định kỳ Công trình Lăng.

MINH QUANG