Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành hội và cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo CCB Việt Nam.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Duy Tường, Tổng biên tập Báo CCB Việt Nam cho biết: Ngày 6-12-1989, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa VI) quyết định thành lập Hội CCB Việt Nam. Đáp ứng yêu cầu có một cơ quan ngôn luận phục vụ công tác tuyên truyền của hội, ngày 26-10-1990, Thường trực Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Hội CCB Việt Nam quyết định xuất bản Báo CCB Việt Nam. Sau hơn hai tháng tích cực chuẩn bị, ngày 12-1-1991, số báo đầu tiên ra mắt bạn đọc.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Báo Cựu chiến binh Việt Nam.

Là cơ quan ngôn luận của Hội CCB Việt Nam - một tổ chức chính trị-xã hội được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, 30 năm qua, Báo CCB Việt Nam đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; bảo đảm đúng định hướng chính trị; thường xuyên làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Hội CCB Việt Nam đến các CCB, Cựu quân nhân (CQN) và bạn đọc. Báo là sợi dây kết nối các CCB, CQN, phổ biến rộng rãi kinh nghiệm công tác hội; tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu”; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho CCB và thế hệ trẻ. Báo CCB Việt Nam đã tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CCB và nhân dân. Với những đóng góp đó, Báo CCB Việt Nam luôn luôn là người bạn tin cậy, thân thiết của CCB, CQN và bạn đọc.

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Duy Tường, Tổng biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. 

Với bề dày lịch sử 30 năm và những đóng góp của mình, Báo CCB Việt Nam đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1996), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2011); được Thủ tướng Chính phủ tặng nhiều Bằng khen; được nhận nhiều phần thưởng của Hội CCB Việt Nam, Bộ Quốc phòng và các tổ chức chính trị-xã hội khác.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Được đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Báo CCB Việt Nam.

Tin, ảnh: DUY THÀNH