Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Phan Xuân Thủy; Trần Thanh Lâm; Vũ Thanh Mai. Cùng dự có đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Hội đồng khoa học các ban Đảng trung ương; lãnh đạo Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương...

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

 

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị. 

Phát biểu tổng kết tại hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy nhấn mạnh: Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ Tổ quốc được nêu trong Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, trọng tâm là công tác xây dựng Đảng kết hợp chặt chẽ với bảo vệ Đảng, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ; đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận 21 và Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị. Những kết quả ấy góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

leftcenterrightdel

 Đồng chí Phan Xuân Thủy phát biểu tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI, Ban Tuyên giáo Trung ương đạt được nhiều kết quả tích cực trong nhiệm vụ tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, thông tin đối ngoại, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Qua đó góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tại hội nghị các đại biểu đã tham luận làm rõ những kết quả, hạn chế, nguyên nhân, đồng thời đề xuất các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong bảo vệ Tổ quốc những năm tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả Ban Tuyên giáo Trung ương đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trao bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI. 

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương cần chủ động, tích cực tham mưu có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tư tưởng chính trị về phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh và giải quyết các vấn đề xã hội. Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo định hướng có hiệu quả thực hiện các nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, góp phần phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường các hoạt động phối hợp, góp phần xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác tuyên truyền phải làm sâu, rõ, lan tỏa những giá trị trên các lĩnh vực, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc...

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN