leftcenterrightdel
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại lễ ký. Ảnh: TTXVN 

Phát biểu tại lễ ký, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng nội dung chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan. Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Tài nguyên và Môi trường, làm tốt hơn việc định hướng tư tưởng, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, bảo đảm an ninh, an toàn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước.

Để chương trình phối hợp công tác giữa hai bên đạt kết quả tốt, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, cần thực hiện việc kết hợp “xây” và “chống”, tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, tích cực đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động, gây cản trở việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh gắn với quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu...

TTXVN