Các nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, Phiên họp thứ 31 thông qua ngày 19-3-2024 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5-2024.

leftcenterrightdel
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua dự thảo nghị quyết về thành lập thành phố tại Bình Dương và Tiền Giang.

Theo đó, thành lập TP Bến Cát trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 234,35km2 và quy mô dân số là 364.578 người của thị xã Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương. TP Bến Cát có 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường và 1 xã. Tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố; 91 đơn vị hành chính cấp xã. Nghị quyết cũng thành lập Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Thành lập TP Gò Công trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 101,69km2 và quy mô dân số là 151.937 người của thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang. TP Gò Công có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường và 3 xã. Tỉnh Tiền Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 8 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố; 170 đơn vị hành chính cấp xã. Nghị quyết cũng thành lập Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh các đơn vị hành chính được thành lập mới phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi phù hợp với đơn vị hành chính quy định tại nghị quyết này kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

ANH PHƯƠNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.