80 học viên tham gia lớp tập huấn là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí khu vực phía Nam được học tập các chuyên đề quan trọng liên quan đến công tác xây dựng Đảng. Ngoài tổng quan về Đảng và công tác xây dựng Đảng với các nội dung như trong Đại hội XII của Đảng đã xác định: Xây dựng Đảng về chính trị, xây dựng Đảng về tư tưởng, xây dựng Đảng về tổ chức và xây dựng Đảng về đạo đức;… báo cáo viên còn đề cập sâu về những quan điểm, một số vấn đề mới trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong văn kiện Đại hội XII; Kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; định hướng nội dung trọng tâm tuyên truyền…

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Trong hai ngày diễn ra tập huấn (từ 21 đến 22-8), bên cạnh phần lý luận về công tác xây dựng Đảng, học viên còn được đi tìm hiểu thực tế tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nhằm gắn giữa lí luận và thực tiễn. Nhiều mô hình mới, cách làm hay cũng được giới thiệu trong chương trình giúp học viên có cách nhìn toàn diện sâu sắc hơn về công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Tin, ảnh: SONG NGUYỄN