Đây là chương trình làm việc hằng năm của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đối với các địa phương mà thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách.

Theo báo cáo của đoàn công tác, thời gian qua, trong công tác PCTN, Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, ban ngành, địa phương trong tỉnh đã có nhiều ưu điểm, đạt nhiều kết quả nổi bật. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân trong tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt được những thành tựu quan trọng. Cùng với đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ; tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu quả hơn; đội ngũ cán bộ được sắp xếp, bố trí phù hợp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền được củng cố, nâng cao.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc.

Theo Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng trong cả nước đã đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ nét. Bên cạnh đó, công tác cán bộ; cải cách hành chính, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và các giải pháp phòng ngừa được chú trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt, công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục được đổi mới, tăng cường; vai trò của Mặt trận Tổ quốc, nhân dân và báo chí trong PCTN được phát huy tốt hơn. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN nhận định: Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, làm cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai công tác PCTN của Tỉnh ủy Bạc Liêu thời gian qua, để tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, sức chiến đấu và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, Tỉnh ủy Bạc Liêu cần thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát, thanh tra và tự kiểm tra, giám sát; nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như: Quản lý, sử dụng nhà đất công, chi tiêu ngân sách, đấu thầu, chỉ định thầu các dự án đầu tư công, ngăn chặn tình trạng "tham nhũng vặt".

Công tác PCTN phải được tiến hành ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực và thực hiện đồng bộ các biện pháp; phải chọn có trọng tâm, trọng điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý tham nhũng. Đặc biệt, phải công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập và nâng cao trách nhiệm giải trình của người có chức vụ, quyền hạn. Cùng với đó, cần chú trọng nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục tình trạng thực hiện không nghiêm, không hiệu quả các nghị quyết, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các cơ quan tư pháp phải công tâm, vô tư, khách quan trong xét xử các vụ việc, làm sao cho đúng người, đúng tội. Phải chọn lựa những cán bộ có trách nhiệm cao trong xử lý vụ việc tham nhũng sao cho công khai, minh bạch và rõ ràng. Cần sớm giải quyết đơn thư, khiếu nại của nhân dân nhất là những vụ việc khiếu kiện kéo dài...

BĂNG CHÂU