Dự và đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Văn Phuông, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm TCCT.

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, TCCT nêu rõ: 15 năm qua, toàn quân đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư; nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị được nâng lên. Sách lý luận, chính trị xuất bản và phát hành trong quân đội có nội dung tốt, hình thức đẹp, phong phú, phục vụ kịp thời công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
Đồng chí Võ Văn Phuông phát biểu tại hội nghị.

Về thực hiện Kết luận số 29 của Ban Bí thư, trong những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn quân quán triệt, triển khai nghiêm túc kết luận. Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng được duy trì nền nếp ở các cơ quan, đơn vị góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, đạo đức, năng lực công tác cho cán bộ, chiến sĩ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị; việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong quân đội thời gian qua và đề xuất các biện pháp tăng cường công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong quân đội thời gian tới; đồng thời chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông nhấn mạnh: Thông qua hội nghị, để đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá kết quả triển khai, thực hiện việc xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị; việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong quân đội thời gian qua; thống nhất các biện pháp tăng cường công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị; và việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng trong thời gian tới. Trên cơ sở kết quả khảo sát, các cơ quan chức năng cụ thể hóa nội dung nhiệm vụ trọng tâm và triển khai các giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị và việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng trong thời gian tới.

Tin, ảnh: DUY THÀNH