Bày tỏ sự vui mừng khi được gặp mặt đông đủ các đại biểu Quốc hội là chức sắc các tôn giáo, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn thực hiện nhất quán chính sách đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo (TNTG) của nhân dân. Qua gần 2 năm thực hiện Luật TNTG cho thấy các quy định của luật đã cơ bản bảo đảm sự đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật ở các lĩnh vực khác đã được ban hành, tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp về vị trí, vai trò của công tác tôn giáo. Đồng thời, luật cũng xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, thời hiệu giải quyết các vấn đề liên quan đến TNTG của các cấp chính quyền.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị trong quá trình thực thi luật, ngoài việc đảm bảo đúng theo các quy định, cần tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo có cơ hội triển khai thuận lợi các hoạt động của tôn giáo mình. Với vai trò và uy tín của các đại biểu Quốc hội là chức sắc, chức việc các tôn giáo, đồng chí Trương Thị Mai mong muốn các vị chức sắc, chức việc tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa trong cộng đồng để tín đồ các tôn giáo đồng lòng thực thi pháp luật, thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu Quốc hội là chức sắc các tôn giáo thống nhất đánh giá, sau gần 2 năm có hiệu lực thi hành, 2 văn bản gồm: Luật TNTG được Quốc hội thông qua ngày 18-11-2016 và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNTG đã tạo nên những chuyển biến tích cực, qua đó tạo hành lang pháp lý để thực hiện thống nhất công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực TNTG.

TTXVN