Phát biểu quán triệt nội dung buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ báo cáo, đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Đây là hai nội dung rất quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và để đánh giá cho đúng, Đoàn kiểm tra mong muốn làm rõ quá trình triển khai, chỉ ra những kết quả đã đạt được, cách làm, mô hình, kinh nghiệm hay để phát huy; những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục; những đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ. Kết quả làm việc, kiểm tra sẽ được tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết trên có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra cùng Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ trao đổi, làm rõ những kết quả đã được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện hai nghị quyết. Đoàn kiểm tra cũng chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình kiểm tra tại các bộ, ngành Trung ương.

TTXVN