leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt toàn văn bài phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thông báo nhanh các nội dung được Hội nghị lần thứ 3 thảo luận và quyết định.

Như chúng ta đã biết, sau bốn ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, chiều 8-7, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào các dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; các quy chế, quy định của Ban Chấp hành Trung ương và quyết định một số vấn đề về công tác cán bộ. Bộ Chính trị tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết của Hội nghị.

Tin, ảnh: VIỆT HÙNG