leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Quang Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Lê Quang Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân nhấn mạnh, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện, nhất là nhận thức mới, tư duy mới của Đảng ta về quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, liên hệ với chức trách, nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Trong 2 ngày, các đại biểu tập trung nghiên cứu 5 chuyên đề. Đồng chí Chính ủy Học viện Lục quân yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn học viện xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết sát với thực tiễn nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị và chỉ đạo Phòng Chính trị hướng dẫn cán bộ, đảng viên, quần chúng viết thu hoạch nhận thức về đợt học tập, kết quả thu hoạch được các cấp ủy, tổ chức đảng xem xét gắn với đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên trong năm học 2020-2021. Các khoa giảng viên tiếp tục nghiên cứu, quán triệt đưa những nội dung mới của nghị quyết vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học nhất là hai khoa xã hội nhân văn quân sự… để nội dung các văn kiện sớm được triển khai trong thực tiễn hoạt động của Học viện.

Tin, ảnh: ĐỖ QUANG LƯU