GS, TS Lê Văn Lợi, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, ngày 2-4-2022, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TW với mục tiêu nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong tình hình mới.

Ngày 22-4-2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 13. Những nội dung trong Nghị quyết số 13 là toàn diện, bao quát. Vì thế, mục đích của Hội thảo là nhận thức sâu sắc nội dung cơ bản của Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2-4-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phân tích những thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long cũng như chỉ rõ những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW thời gian qua; đồng thời, đề xuất giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TW.

leftcenterrightdel

Quang cảnh Hội thảo "Giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.  

leftcenterrightdel
Các đại biểu thảo luận tại hội thảo. 

Hội thảo đã nhận được 50 tham luận của các cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học đến từ các tỉnh/thành vùng Tây Nam Bộ, Đông Nam bộ và một số trường đại học, cơ quan nghiên cứu ở trong và ngoài khu vực.

Tại đây, các chuyên gia đã trình bày nghiên cứu và thảo luận những cách làm hay, biện pháp mới từ thực tiễn của địa phương để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị trong đó chú trọng đến giải pháp xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng; giải pháp phát triển nhanh và bền vững kinh tế vùng; giải pháp phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giải pháp đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh và giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị... 

Tin, ảnh: THÚY AN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.