Hội nghị được nghe báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trình Đại hội; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng, an ninh quốc gia Việt Nam trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Tân Cảng Cát Lái. 
leftcenterrightdel
Quang cảnh tại các điểm cầu trực tuyến. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Phạm Văn Phèn, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Tổng công ty nhấn mạnh: Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động mà trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Tổng công ty nhận thức đầy đủ những thành tựu, kết quả nổi bật trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Cấp ủy, bí thư, phó bí thư và cán bộ chủ trì các cấp cần nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng để triển khai thực hiện đúng đắn, sát thực tiễn, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ Quân cảng Sài Gòn; đồng thời cụ thể hóa chủ trương, biện pháp vào thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Tin, ảnh: CÔNG HOAN