Hơn một năm về trước, mỗi lần Chi bộ Đại đội Thông tin (Bộ CHQS tỉnh Kon Tum) tổ chức sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ hằng tháng, không khí hội nghị thường trầm lắng. Hầu như các đảng viên chủ yếu nghe quán triệt nghị quyết cấp trên và dự thảo chủ trương, biện pháp lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ, còn việc tham gia hiến kế, góp ý xây dựng nghị quyết không cao cả về số lượng và chất lượng.

Chi bộ Đại đội Thông tin là một trong 6 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở được Đảng ủy Quân sự tỉnh chọn làm trước mô hình theo chủ trương của Tỉnh ủy. Chỉ sau một năm triển khai, Chi bộ Đại đội Thông tin là một trong 4 chi bộ thí điểm được đánh giá đạt tiêu chuẩn “Chi bộ 4 tốt”.

Đại úy Nguyễn Văn Minh, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Đại đội Thông tin cho hay, trước đây, mỗi lần sinh hoạt chi bộ, các ý kiến chủ yếu tập trung ở những đồng chí đảng viên là cán bộ chủ trì và ít có sự tương tác qua lại. Thực hiện các nội dung trong triển khai mô hình “Chi bộ 4 tốt”, gắn với cương vị chức trách của mình, từng đảng viên mỗi lần sinh hoạt đều có sự chủ động nghiên cứu, tham gia ý kiến sôi nổi, sát thực, có tính chiến đấu cao và thực sự phát huy được trí tuệ tập thể.

Với những nội dung dễ nhớ, dễ làm, lại được quán triệt nghiêm túc và thường xuyên được các cấp hướng dẫn, kiểm tra trong quá trình triển khai thực hiện nên thời gian qua, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của mình trong tham gia sinh hoạt Đảng được nâng lên rõ rệt. 

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Đảng ủy Quân sự tỉnh Kon Tum đã tiến hành tổ chức quán triệt, triển khai đến các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ thông qua lớp tập huấn bồi dưỡng bí thư cấp ủy, cán bộ chính trị các cấp.

Đồng thời tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thí điểm xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” một cách đồng bộ, chặt chẽ, quyết liệt. Công tác chọn nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng, xét công nhận đảng viên chính thức thực hiện đúng hướng dẫn, quy định. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nhất là công tác kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu, tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; kịp thời xem xét, giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở. 

leftcenterrightdel

Chi bộ Đại đội 3 (Tiểu đoàn 304, Trung đoàn 990, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum) quán triệt kế hoạch của cấp ủy các cấp về xây dựng “Chi bộ "4 tốt” và thông qua kế hoạch của Chi bộ. 

Trao đổi về vấn đề này, Đại tá Hồ Anh Tuấn, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Kon Tum cho biết: Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Kon Tum, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ban hành kế hoạch, lựa chọn 1 đảng bộ cơ sở, 6 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở để thí điểm thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”; cụ thể hóa nội dung thực hiện mô hình này vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch năm 2023 sát với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế trong Đảng bộ.

Đồng thời phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên ban chấp hành, định kỳ tham gia sinh hoạt, theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện, hướng dẫn đánh giá kết quả từng tiêu chí cụ thể trong quá trình thực hiện ở cơ sở; báo cáo kết quả triển khai theo nhiệm vụ được phân công, đề xuất nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp thực hiện chất lượng, hiệu quả. 

Trong quá trình thực hiện, thường xuyên chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thông báo kết quả cụ thể đến từng đảng bộ, chi bộ; nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế để các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra kịp thời, nghiêm túc. Với quyết tâm chính trị cao, quá trình thực hiện đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Từ những kết quả đã đạt được, năm 2024, Đảng ủy Quân sự tỉnh Kon Tum đã xây dựng hướng dẫn thực hiện mô hình này trong toàn Đảng bộ. Trong đó quy định cụ thể phương pháp, tiêu chí, thẩm quyền, quy trình đánh giá, xét công nhận “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ 4 tốt”. Theo đó, chi bộ, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có bản đăng ký thi đua xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ 4 tốt”; tự đánh giá kết quả thực hiện mô hình “4 tốt” đối với tổ chức đảng cấp mình. 

Việc triển khai thực hiện mô hình phải có chương trình, kế hoạch thực hiện từng nội dung tiêu chí cụ thể; phải thường xuyên tự rà soát, đánh giá kết quả thực hiện từng tiêu chí một cách nghiêm túc, đúng thực chất; là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại chi bộ, đảng bộ cơ sở hằng năm.

Bài và ảnh: PHAN XUÂN ĐỊNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.